ตารางการประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนชำระเงินเข้าร่วมงาน
สำหรับผู้ที่มีส่วนร่วมในผลงานที่มีชื่อในบทความ หากต้องการมาเข้าร่วมประชุมในวันงานด้วย ต้องลงทะเบียนชำระเงินเข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานในส่วนนี้ด้วย